Výroba a transport betonů

Společnost Zeman, s.r.o. vyrábí certifikovaný beton dle ČSN EN 206+A1. Betony jsou vyráběny v široké nabídce pevností a odolností vůčí okolnímu prostředí. Samozřejmostí je i doprava betonů vlastními autodomíchávači nebo sklápěči. Zajistíme případné čerpání betonu.

  • Lorem
  • Ipsum
  • Dolor

Kvalita betonů

Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě.
Beton a vstupní materiály jsou zkoušeny v nezávislých a akreditovaných zkušebnách Qualiform a.s.

Dohled nad výrobou betonů provádí autorizovaná osoba č. 238 QUALIFORM a.s., Mlaty 672/8, 642 00 BrnoBosonohy CZ

Certifikát systému řízení býroby

Prohlášení o shodě

Technické zařízení

Betonárna je horizontálního uspořádání s mísícím jádrem ELBA EMS 1000D o objemu 1m3. Betonárna je řízena automaticky za dohledu obsluhy a dosahuje výkonu 40 až 50 m3 betonu za hodinu.

Zasobníky materiálů

Řadové zásobníky na čtyři frakce kameniva jsou doplňovány ze skládek kolovým nakladačem. Betonárna je vybavena dvěma sily na cement a čtyřmi čerpadly tekutých přísad, které jsou dávkovány váhově.

Zimní provoz

Betonárna je kompletně zakryta a poskytuje možnost ohřevu záměsové vody.

Recyklace

Součástí betonárny je i recyklátor betonových směsí, takže celý provoz je bezodpadový.

Kontakt

Zeman, s.r.o.
Bernartice 63
257 65 Čechtice
IČO: 61681032
DIČ: CZ61681032
tel.: +420 603 221 714
http://zeman.bernartice.net
zeman@bernartice.net