Výroba a transport betonů.

Společnost Zeman, s.r.o. vyrábí certifikovaný beton dle ČSN EN 206-1 a stavebního technického osvědčení STO č. 205/123/2003, které nahradilo dnes již zaniklou normu ČSN 73 2400. Betony jsou vyráběny v široké nabídce pevností a odolností vůčí okolnímu prostředí. Samozřejmostí je i doprava betonů vlastními autodomíchávači.

Kvalita betonů.

Celá společnost včetně betonárny má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 190/2002 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
Beton a vstupní materiály jsou zkoušeny v nezávislých a akreditovaných zkušebnách VUT Brno.

Technické zařízení

Betonárna je horizontálního uspořádání s mísícím jádrem ELBA EMS 1000D o objemu 1m3. Řadové zásobníky na čtyři frakce kameniva jsou doplňovány ze skládek kolovým nakladačem. Betonárna je vybavena dvěma sily na cement a čtyřmi čerpadly tekutých přísad, které jsou dávkovány váhově. Betonárna je řízena automaticky za dohledu obsluhy a dosahuje výkonu 40 až 50 m3 betonu za hodinu.
Betonárna je kompletně zakryta a poskytuje možnost ohřevu záměsové vody. Součástí betonárny je i recyklátor betonových směsí, takže celý provoz je bezodpadový.

Betonárna pohled zepředu Betonárna pohled zezadu Betonárna recyklátor
Betonárna skládka kameniva Naše míchačka Ovládací pult betonárny

Náš web | Certifikace, jakost | Naše obec


Copyright Zeman, s.r.o. 2006 Zeman.bernartice.net
Stavební společnost, která pro Vás zajistí téměř cokoli i beton.

Získejte Firefox! Valid HTML 4.01 Transitional TOPlist